Liên hệ

THÔNG TIN LIÊN HỆ 


-----------------------------

Đ/C: 37 đường Kim Đồng, phường Minh Tân, Thành Phố Yên Bái


HOTLINE: 038.39.39.123 - 02166.511.686

MAIL: nhacdoanhnghiep@gmail.com

Không có nhận xét nào

Trụ sở chính

Yên Bái

Địa chỉ: SN 03 Đồng Đình, Âu Lâu, TP.Yên Bái

Điện thoại: 038 39 39 123

Fax: 02166 511 686 

Website: https://www.heliosvietnam.com

Email: nhacdoanhnghiep@gmail.com 

Chi nhánh

Yên Bái

Địa chỉ:KM 121 Âu Lâu, TP.Yên Bái

Điện thoại: 038 39 39 123

Fax: 02166 511 686 

Website: https://www.heliosvietnam.com

Email: nhacdoanhnghiep@gmail.com